Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

dilemma
22:42
dilemma
22:30
4775 ea56
Reposted fromhejanitajestem hejanitajestem viawild-skin wild-skin
dilemma
22:29
9092 3a9e
Reposted fromeccentric eccentric viawild-skin wild-skin
dilemma
22:29
Myślisz mi się nieprzerwanie. Skórą, krwią, tętnem.
— Pręgi
22:11
3853 4cef
Reposted fromKrebs Krebs
dilemma
22:07
2464 0959
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viawild-skin wild-skin
dilemma
22:06
Patrzą na mnie,
więc pewnie mam twarz.

Ze wszystkich znajomych twarzy
najmniej pamiętam własną.

Nieraz mi ręce
żyją zupełnie osobno.
Może ich wtedy nie doliczać do siebie?

Gdzie są moje granice?

Porośnięty przecież jestem
ruchem albo półżyciem.

Zawsze jednak
pełza we mnie
pełne czy też niepełne,
ale istnienie.

Noszę sobą
jakieś swoje własne
miejsce.
Kiedy je stracę,
to znaczy, że mnie nie ma.

Nie ma mnie,
więc nie wątpię.
— Miron Białoszewski, Autoportret Odczuwalny
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viawild-skin wild-skin
21:36
8673 38a0
21:36
9567 751d 500

annaxmalina:

{2o13}

dilemma
21:35
Bardzo lubię z kimś spać. Spanie z drugim człowiekiem to dla mnie jedna z największych przyjemności - a może konieczności - w życiu. Jestem przekonany, że ludzie dopiero od niedawna wymyślili spanie w pojedynkę. Znerwicowanie naszego świata jest pewnie po części produktem jednoosobowych łóżek i pojedynczych sypialni
— William Wharton
dilemma
15:25
dilemma
15:25
5945 bc78 500
Reposted bykitewalk kitewalk
dilemma
15:06
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
dilemma
15:02
5879 fe83 500
dilemma
14:25
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viaxopolly xopolly
dilemma
14:20
9770 9941 500
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza viagoaskalice goaskalice
dilemma
13:58
 -Dlaczego dajesz mi tak gadać? Dlaczego się tym interesujesz?  - Lubię, kiedy ludzie się otwierają...  - Dlaczego?  - Nie wiem. To jest jak autoportret, czyż nie? Autoportret ze słów...
— Anna Gavalda – Po prostu razem
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viawolfee wolfee
dilemma
13:57
7129 8a0e 500
Reposted fromjamyjka jamyjka viaNicoo Nicoo
13:49
1703 e392 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapuszka puszka
dilemma
13:42

Bo dłońmi można zapamiętać wszystko

każdy najmniejszy szczegół

i łokieć i powieki

i przymykanie okna kiedy nam chłodniej we włosy

bo dłońmi można tak samo jak ustami nauczyć się

drugiego człowieka

na pamięć

— Kaja Kowalewska
Reposted byquotes quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl